Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2009

Nowy harmonogram WRPO

Samorząd Województwa Wielkopolskiego nadzorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO) z dniem 1 sierpnia 2009 roku przedstawił nowy harmonogram konkursów jakie odbędą się w kolejnych dwóch kwartałach tego roku. Zachęcam do przyjrzenia się terminom szczególnie działań, które swoim zakresem obejmują zadania związane z budową społeczeństwa informacyjnego i wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Niestety po aktualizacji nie pojawiły się w roku 2009 żadne konkursy związane z działaniem 2.7 związanym z Tworzeniem Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego więcej